కెనాల్ ను శుభ్రం చేస్తుండగా కూలిన మూడంతస్తుల భవనం

కెనాల్ ను శుభ్రం ...

కెనాల్ కు పక్కనే ...
read more
పంజాబ్‌లో కుప్పకూలిన మూడు అంతస్థుల బిల్డింగ్

read more