టిప్పర్​ డ్రైవర్​ సజీవ సమాధి: గుర్తించక.. మట్టి పోశారు

read more
టిప్పరు ఢీకొని వందకు పైగా గొర్రెలు మృతి 

read more
ఓవర్టెక్ చేయబోయి టిప్పర్ కింద పడ్డారు

read more