పంతంగి టోల్ ప్లాజా వద్ద భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్

read more