నేపాల్ లో కొండచరియలు విరిగిపడి ఐదుగురు మృతి

read more