ఈ తాబేళ్లకు మెమోరీ పవర్ ఎక్కువేనంట..

read more
నాలుగేళ్ల కస్టడీ తర్వాత విడుదలైన మూడు తాబేళ్లు

కస్టడీ, రిమాండ్ మ...
read more