పొలంలో కూలిన శిక్షణ విమానం..ఇద్దరు ట్రైనీ పైలట్ల దుర్మరణం

read more