ఏడేళ్లుగా  కాంట్రాక్ట్ లెక్చరర్లకు ట్రాన్స్​ఫర్లు లేవు

read more
రాష్ట్రంలో 11 మంది డిప్యూటీ కలెక్టర్లు బదిలీ

read more
పోస్టింగ్ వచ్చిన స్కూల్లోనే ఏడేండ్ల‌ నుంచి డ్యూటీ

read more
కుటుంబం ఈడ .. కొలువు ఆడ

read more