మేం చెప్పిందే నిజమైంది: వివేక్ వెంకటస్వామి

జగన్ తో కేసీఆర్ క...
read more
గంగుల వ్యాఖ్యలు నిజమైతే ఓటు చెల్లదు: నాగిరెడ్డి

ఓటు వేసిన తర్వాత ...
read more