ఐదేళ్లలో చెరువు విస్తీర్ణం ఎలా తగ్గింది?-ఖాజాగూడ పెద్ద చెరువుపై హైకోర్టు కామెంట్

read more