కవలపిల్లలకు విషం పట్టించిన తండ్రి.. విషం కొన్న దృశ్యాలు సీసీటీవీలో రికార్డు

read more
ఒకటి కాదు.. రెండు కాదు.. ఆ ఊళ్లో 400 జతల కవలలు

ఎటు చూసినా కవలలే!...
read more