నిరుద్యోగులకు ఫ్రీ ట్రైనింగ్ 10 నుంచి 20 వరకూ అప్లికేషన్లు

read more
నిరుద్యోగ యువతకు జగన్ సర్కారు కొత్త పథకం

read more
నిరుద్యోగులకు ఉపాధి కల్పించే ‘డీట్‘యాప్

read more