ట్రైనింగ్‌ ఇచ్చి, జాబ్ ఇయ్యలె 

read more
నిరుద్యోగులకు ఫ్రీ కంప్యూటర్ శిక్షణ

read more
బడ్జెట్ లో అడ్రస్ లేని నిరుద్యోగ భృతి

హైదరాబాద్ , వెలుగ...
read more
పరిషత్ ఎన్నికల బరిలో నిరుద్యోగులు!

read more