కేంద్ర మంత్రి హర్దీప్‌సింగ్‌ను కలిసిన కేటీఆర్

తెలంగాణ ఐటీ, పురప...
read more