61వేల ఎకరాల్లో దెబ్బతిన్న పంటలు.. అకాల వర్షంతో రూ.331 కోట్ల నష్టం

అకాల వర్షాలు, వడగ...
read more
అకాల వర్షంతో అన్నదాతకు అపార నష్టం

read more