‘ఇచ్చిన హామీలను నెర‌వేర్చ‌లేదు. అందుకే ఈ సారి పోటీ చేయ‌ట్లేదు’

read more