ఉప్పల్ భగాయత్ ప్లాట్ల వేలంలో రూ.136 కోట్లు వసూలు

67మందిలో చెల్లించ...
read more