అన్ని కరోనా వైరస్ లకు ఒకటే టీకా

డియోస్కోవ్యాక్స...
read more
ఈ వైరస్ లకు వ్యాక్సిన్లు లేవ్​..

ఈ వైరస్ లకు వ్యాక...

read more
ప్రపంచాన్ని వ‌ణికించిన‌ వైరస్ లు ఇవే…

read more
హెల్త్​ టాస్క్ ఫోర్స్ ఉంటే నాన్ స్టాప్ నిఘా

read more
ప్రపంచాన్ని వణికించిన వైరస్ లు ఇవే..!

read more