ఎంత పని చేశావ్ అమ్మ..నువ్వు సెల్ఫీ తీయకపోతే నేను బ్రతికేవాణ్ని

ఎంత పని చేశావ్ అమ...

read more
వరద నీటిలో కారుతో స‌హ గ‌ల్లంతైన టీఆర్ఎస్ నేత

read more
ఇద్దరి కోసం మనుషులంతా ఒక్కటయ్యారు

మనిషితో ఓ మనిషి స...
read more