ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు జీన్స్‌, టీ షర్టులు ధరించడంపై నిషేధం

read more
సెక్రటేరియట్ లోకి జీన్స్‌‌,టీషర్ట్‌‌లతో రావొద్దు

read more