ఇన్ఫోసిస్​కు దెబ్బ.. ఒక్క రోజులోనే 43,925 కోట్లు ఆవిరి

read more