టూరిస్టులు చూస్తుండగా..  అగ్నిపర్వతం పేలింది

న్యూజిలాండ్‌‌‌‌...
read more