ఉద్దేశ పూర్వకంగా కరోనా వ్యాప్తికి పాల్పడితే 20 లక్షల ఫైన్, ఐదేళ్ల జైలు శిక్ష

read more