కరోనా చివరి వైరస్ కాదు: WHO

read more
అవసరం ఉన్న వారికే వ్యాక్సినేషన్: డబ్ల్యూహెచ్ఓ చీఫ్ టెడ్రోస్

read more
రాబోయే రోజుల్లో కరోనా మరింత వ్యాపిస్తుంది: టెడ్రోస్ అధనామ్

read more