కొడుకుకు జబ్బు ఉందని.. వదిలేసి మరో పెళ్లి చేసుకున్న తండ్రి

read more
బిడ్డను బకెట్ నీళ్లలో ముంచి.. రాడ్‌తో భార్య తలపై కొట్టి చంపాడు : కిరాతకుడు

read more