మాస్క్​ లేకుండా ఫ్యాన్స్ తో సెల్ఫీ.. దేశాధ్యక్షుడికి ఫైన్ వేసిన ఆఫీసర్లు

read more
మాస్క్ లేకుండా బయటికొస్తే వెయ్యి ఫైన్

read more
మాస్కు లేకుండా బయటికొస్తే జైలుకే

read more