మాస్కులు ధరించని 15 లక్షల మందికి జరిమానా

read more
వూహాన్ వాటర్‌‌ పార్కులో పార్టీ.. మాస్కులు లేకుండా వేలాది మంది హాజరు

బీజింగ్: కరోనా ప్...
read more
మాస్క్ లేకుండా బయటికి వచ్చిన 3,954 మంది అరెస్టు

read more