వర్క్ ఫ్రమ్ హోంలో ఇది తప్పనిసరి..!

read more
ఇంటి నుంచే పని: సెక్రటేరియెట్​ షిఫ్టింగ్​తో ఉద్యోగుల వర్క్ ​ఫ్రమ్​ హోం

read more
వర్క్ ఫ్రం హోం పేరుతో స్టూడెంట్స్ కు వల

వర్క్ ఫ్రం హోం పే...

read more
నీళ్లు లేవ్​.. ఇంటి కాడ్నే పనిచేయండి!

read more