12 ఏండ్ల పని పిల్లాడిపై వేడి నీళ్లు పోసి.. చిత్రహింసలు పెట్టిన డాక్టర్ దంపతులు

అస్సాంలో దారుణం.....
read more