విశ్వ విజేతగా కోనేరు హంపి.. చెస్‌లో కొత్త చరిత్ర

మాస్కో: గ్రాండ్ మ...
read more