కరెంటు బిల్లు కట్టకుండా.. ఏమీ కొనకుండా.. పెట్రోల్ కు రూపాయి ఖర్చు పెట్టకుండా.. బతకడం సాధ్యమేనా..?

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌...
read more
ఫేక్‌న్యూస్‌ పని పట్టండి..యెస్‌ బ్యాంక్‌ కంప్లెయింట్

read more