క్వశ్చన్ అవర్ తొలగింపు అన్యాయం.. ప్రతిపక్షాల గగ్గోలు

read more