వెలుగు కార్టూన్

ఈడీ విచారణకు కవిత డుమ్మా

సుప్రీం చెప్పేదాకా మేడం రారట సార్..!

Read More

గుర్ర్ర్ర్.. పేపర్ లీక్ ప్రభుత్వం

గుర్ర్ర్ర్.. పేపర్ లీక్ ప్రభుత్వం

Read More

వీ6,వెలుగును బాయికాట్ చేసిన బిఆర్ఎస్

తెలంగాణ ఉద్యమంలో గట్టిగ పనిచేసిన అందర్నీ సారు ఇట్లనే దూరం పెడ్తున్నడు

Read More

ఆస్కార్ అవార్డు

ఆస్కార్ అవార్డు

Read More

అరెస్టు చేసినోళ్లందర్నీ ఒకే జైలుకు పంపితే.. కొత్త స్కామ్ కు ప్లాన్ చేస్తరేమో సార్.. !!

అరెస్టు చేసినోళ్లందర్నీ ఒకే జైలుకు పంపితే.. కొత్త స్కామ్ కు ప్లాన్ చేస్తరేమో సార్.. !!

Read More

ఖబర్దార్.. నీ పద్ధతి ఏం బాగాలేదు.. ప్రతిరోజూ నీ వార్తలే.. నా వార్తలు వస్తలేవ్..!!

ఖబర్దార్.. నీ పద్ధతి ఏం బాగాలేదు.. ప్రతిరోజూ నీ వార్తలే.. నా వార్తలు వస్తలేవ్..!!

Read More

నాకు.. ఏ వర్గంతో సంబంధం లేదు.. ఎందుకంటే నావర్గం.. నాకుంది.. ఎవరి యాత్ర వారిదే! కాంగ్రెస్ లో మళ్లీ వర్గపోరు

నాకు.. ఏ వర్గంతో సంబంధం లేదు.. ఎందుకంటే నావర్గం.. నాకుంది.. ఎవరి యాత్ర వారిదే! కాంగ్రెస్ లో మళ్లీ వర్గపోరు

Read More

విద్యార్థులకు ట్యాబ్ ల పంపిణి

అభివృద్ధి అంటే ఇదే నాయినా.. డబుల్ బెడ్రూం ఇండ్లు.. మూడెకరాల పొలం.. నాకు ఉద్యోగం.. అన్నీ దీంట్లో కన్పిస్తాయట 

Read More