తీన్మార్

ఆ పుస్తకం ఆధారంగానే చిరంజీవి సినిమా

స్టార్ హీరో సినిమా అనగానే కథ ఏమై ఉంటుంది, అందులో హీరో పాత్ర ఎలా ఉంటుంది అంటూ ఆరాలు తీస్తుంటారు ప్రేక్షకులు. ‘ఆచార్య’ సినిమా విషయంలోనూ అంతే

Read More