ఏపీ కంటే తెలంగాణ నుంచే ఎక్కువ బియ్యం సేకరణ

V6 Velugu Posted on Dec 02, 2021

Tagged paddy, Central Govt Statement, FCI, Telangana Than AP

Latest Videos

Subscribe Now

More News