పోలీస్ పరీక్షల తేదీల్లో మార్పులు

పోలీస్ పరీక్షల తేదీల్లో మార్పులు
  • మార్చి 12న జరగాల్సిన ఎగ్జామ్​ ఒక రోజు ముందుకు..
  • ఏప్రిల్‌ 23న నిర్వహించాల్సిన పరీక్ష అదేనెల 30కి వాయిదా
  • మార్పుల తర్వాత షెడ్యూల్‌‌‌‌‌‌‌‌