తీన్మార్ వార్తలు..గవర్నర్ ను కలిసిన కేసీఆర్..బీజేపీ మీటింగ్..టీఆర్ఎస్ హోర్డింగ్స్

తీన్మార్ వార్తలు..గవర్నర్ ను కలిసిన కేసీఆర్..బీజేపీ మీటింగ్..టీఆర్ఎస్ హోర్డింగ్స్

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/OI8aHAY4YyQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>