కాంగ్రెస్ అధ్యక్ష పదవికి గెహ్లాట్ స్థానంలో దిగ్విజయ్

 కాంగ్రెస్ అధ్యక్ష పదవికి గెహ్లాట్ స్థానంలో దిగ్విజయ్