తీన్మార్ |కేసీఆర్ -ఎన్నికల హామీలు | అమిత్ షా HYD మీటింగ్ | రేవంత్ ఎన్నికల ప్రచారం | 21/11/2023

తీన్మార్ |కేసీఆర్ -ఎన్నికల హామీలు | అమిత్ షా HYD మీటింగ్ | రేవంత్ ఎన్నికల ప్రచారం | 21/11/2023