పార్టీ ఆఫీసులోకి రావాలంటే కండీషన్స్ అప్లై

పార్టీ ఆఫీసులోకి రావాలంటే కండీషన్స్ అప్లై

పార్టీ ఆఫీసు అంటే లీడర్లకు దాదాపుగా ఇల్లు లాంటిదే. కొందరైతే పార్టీ ఆఫీసును దేవాలయంలా చూస్తారు. పొద్దున లేచిన దగ్గర్నుంచి పడుకునే వరకు అక్కడే ఉంటారు. మీటింగ్ లు, కార్యకర్తలతో చర్చలు జరుపుతూ అక్కడే గడుపుతారు. కానీ ఓ పార్టీ ఆఫీసులో మాత్రం లోపలికి రావాలంటే కండీషన్స్ అప్లై అని బోర్డు తగిలించారట. ఆఫీసులోకి రావడానికి ఆంక్షలేంటని పరేషాన్ అవుతున్న ఆ పార్టీ లీడర్లు ఎవరో మనమూ చూసేద్దాం..