V6 DIGITAL 29.11.2023 EVENING EDITON

V6 DIGITAL 29.11.2023 EVENING EDITON
  • ఓటర్ స్లిప్ పై పతంగ్.. ఈసీకి ఫిర్యాదు 
  • కౌంట్ డౌన్ షురూ..ఓటరు మదిలో ఏముందో?
  • డ్వాక్రా మహిళలకు డ్రోన్లు..ఎందుకంటే? 

ఇంకా మరెన్నో.. క్లిక్ చేయండి