విద్యార్థులకు ట్యాబ్ ల పంపిణి

విద్యార్థులకు ట్యాబ్ ల పంపిణి

అభివృద్ధి అంటే ఇదే నాయినా.. డబుల్ బెడ్రూం ఇండ్లు.. మూడెకరాల పొలం.. నాకు ఉద్యోగం.. అన్నీ దీంట్లో కన్పిస్తాయట