V6 DIGITAL 30.11.2023 EVENING EDITON

V6 DIGITAL 30.11.2023 EVENING EDITON
  • పోలింగ్ క్లోజ్..  ఎగ్జిట్ పోల్స్ పై దృష్టి 
  • పలుచోట్ల బహిష్కరణలు.. నిరసనలు..
  • కామారెడ్డిలో హైటెన్షన్.. కారణం ఇదే 

ఇంకా మరెన్నో.. క్లిక్ చేయండి