కేసీఆర్-పాలమూరు ప్రాజెక్ట్ | తెలంగాణ విమోచన 2023 | CM జగన్ - TDP & janasena అలయన్స్ | V6 తీన్మార్

 కేసీఆర్-పాలమూరు ప్రాజెక్ట్ | తెలంగాణ విమోచన 2023 | CM జగన్ - TDP & janasena అలయన్స్ | V6 తీన్మార్