తీన్మార్| కేటీఆర్ డబుల్ స్టాండ్-భూముల వేలం | BRS MLA-KCR | రాహుల్ ఫ్లయింగ్ కిస్-పార్లమెంట్ | 10/08/2023

తీన్మార్| కేటీఆర్ డబుల్ స్టాండ్-భూముల వేలం | BRS MLA-KCR | రాహుల్ ఫ్లయింగ్ కిస్-పార్లమెంట్ | 10/08/2023