రాష్ట్రంలో సెంచరీ దాటిన పెట్రోల్ ధర

రాష్ట్రంలో సెంచరీ దాటిన పెట్రోల్ ధర