V6 DIGITAL 27.05.2023 EVENING EDITION

V6 DIGITAL 27.05.2023 EVENING EDITION
  • నీతి ఆయోగ్ మీటింగ్ కు 9 మంది సీఎంల డుమ్మా
  • దేశంలో అప్రకటిత ఎమర్జెన్సీ పెట్టారన్న కేసీఆర్
  • వాళ్లు.. దశాబ్ది ఉత్సవాలను బహిష్కరిస్తారట

ఇంకా మరెన్నో వార్తల కోసం .. కిందిను క్లిక్ చేయండి

https://v6digital.in/EditionPage/EPpage.php?edn=Evening&isid=V6V_EVE_20230527#Page/1