పిల్లి, చిరుత పులిల మధ్య ఫేస్ టు ఫేస్

V6 Velugu Posted on Sep 06, 2021

మహారాష్ట్రలోని నాశిక్ లో పిల్లి, చిరుత పులిల మధ్య ఫేస్ టు ఫేస్ చూసేవారిని ఆకర్షించింది. పిల్లిని చేజ్ చేస్తూ చిరుత... చిరుత నుంచి తప్పించుకోవడానికి పిల్లి... రెండు కలసి బావిలో పడ్డాయి. అక్కడ పిల్లిని చంపేందుకు చిరుత నాన్ స్టాప్ గా ట్రై చేసింది. పిల్లి కూడా చిరుత బారినుంచి తప్పించుకునేందుకు చాలా ప్రయత్నించింది. ఈ లోగా అక్కడకు వచ్చిన ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్లు చిరుతను రెస్క్యూ చేసి అడవిలో వదిలిపెట్టారు.

Tagged Maharashtra, Cat, leopards, Face To Face,

Latest Videos

Subscribe Now

More News