హామీల అమలుపై బీఆర్ఎస్ ఆత్మపరిశిలన చేసుకోవాలి : పొంగులేటి

హామీల అమలుపై బీఆర్ఎస్ ఆత్మపరిశిలన చేసుకోవాలి : పొంగులేటి

ఇచ్చిన హామీలన్ని తీరుస్తామని ఇంకో హామీ ఇచ్చేయండి సార్..!!