వరంగల్ లో రెల్వే స్టేషన్ లో ఆకట్టుకుంటున్న ఏనుగు శిల్పాలు

వరంగల్ లో  రెల్వే స్టేషన్ లో ఆకట్టుకుంటున్న ఏనుగు శిల్పాలు

ఉత్తర, దక్షిణ రాష్ట్రాలను కలిపే గేట్​వే కాజీపేట, వరంగల్​ రైల్వేస్టేషన్ల సుందరీకరణ పనులు వేగవంతంగా జరుగుతున్నాయి. వరంగల్​ రెల్వే స్టేషన్ ముందు ప్రయాణికులను ఆకట్టుకునేలా  ఏనుగుల శిల్పాలను ఏర్పాటు చేశారు. కాజీపేట లోను సుందరీకరణ పనులు వేగవంతమయ్యాయి.  

వరంగల్​ ఫొటోగ్రాఫర్,  వెలుగు