*V6 DIGITAL 09.06.2023 EVENING EDITION*

*V6 DIGITAL 09.06.2023 EVENING EDITION*
  • తండ్రీ కొడుకులను జైల్లో పెడతామన్న రేవంత్
  • దెయ్యాలున్నాయని బడి కూల్చేసిండ్రు
  • సర్కారు పండుగ కోసం చెరువుకు నీళ్లు మోసిండ్రు

ఇంకా మరెన్నో వార్తల కోసం..క్లిక్ చేయండి